2008. augusztus 20., szerda


Szúrós szerbtövis : Xanthium spinosum L.(Tubulifloreae, Asteraceae) Mintegy fél méteres elágazó szárú, levelei háromkaréjúak,hosszúkás lándzsásak. Mellette háromágú, hosszú, sárgás ágtövissel. Virága egylaki; a termős kétvirágú, tojásdad, horgas tüskéjű fészekben, a porzós sokvirágú és sokmurvájú fészekben tömötten van együtt. Virágfészkei szoros bogernyőkből emelkednek ki. Úton-útfélen alkalmatlankodó gyom. Dél-Amerikából titokban jutott hajószállítmánnyal Portugáliába, végül egész Európában elterjedt a termése által, mely juhok illetve legelésző állatok bundájába kapaszkodik. Romhány környékén egy löszfal melletti kaszálón találkoztunk vele.

Nincsenek megjegyzések: