2008. augusztus 20., szerda


Szúrós szerbtövis : Xanthium spinosum L.(Tubulifloreae, Asteraceae) Mintegy fél méteres elágazó szárú, levelei háromkaréjúak,hosszúkás lándzsásak. Mellette háromágú, hosszú, sárgás ágtövissel. Virága egylaki; a termős kétvirágú, tojásdad, horgas tüskéjű fészekben, a porzós sokvirágú és sokmurvájú fészekben tömötten van együtt. Virágfészkei szoros bogernyőkből emelkednek ki. Úton-útfélen alkalmatlankodó gyom. Dél-Amerikából titokban jutott hajószállítmánnyal Portugáliába, végül egész Európában elterjedt a termése által, mely juhok illetve legelésző állatok bundájába kapaszkodik. Romhány környékén egy löszfal melletti kaszálón találkoztunk vele.

Lepketapló: Trametes versicolor, Coriolaceae

Termőtest:kör vagy konzolszerű, nagy csoportokban, 2-10 x 2-5 x 0,5 cm; felszíne szabályosan, sűrűn zónázott, szőrös; széle: fehér, éles, hullámos; színe feketés, kékes, barnás, szürkés, mindig legalább négy különböző színű zóna van.

Termőrétege: pórusos.

Étkezési értéke nincs.


Euphorbia amygdaloides, erdei kutyatej, az aljnövényzetben látható, galaj társaságában.
Euphorbia amygdaloides: erdei kutyatej.Euphorbiaceae, kutyatejfélék családja.
15-80 cm magas évelő növény. Szára kezdetben fekvő, majd felegyenesedő, rozsdaszínű szőrös. A levelek a tövön sűrűn állnak, visszás-tojásdad alakúak, fokozatosan keskenyedő vállúak, tompa csúcsúak, bíboros zöldek, a szárlevelek jóval kissebbek. A gallérlevelek széle nagyobb a hosszuknál, kiterülőek, vállukon összenőttek. Mirigyei kétszarvúak, pirosak. Toktermése barázdált, sima. A képen ez éppen látható.

Arum maculatum- foltos kontyvirág termése.Egyszikűek közé tartozik. Alismatales rend.

Termése, amely június-augusztusban érik, a torzsa gerincén sűrűn álló, majdnem 1 cm átmérôjű, élénk skarlátpiros színű, szögletes vagy majdnem kerek, kevésmagvú bogyó. Magvai gömbölydedek, 4-5 mm átmérôjűek. Legközelebb tavasszal megpróbálok egy virágzó példányt lefényképezni. Levelei tavasszal jelennek meg, nyár felé elhervadnak.
Magas gubóvirág-Globularia punctata -kétszikűek, Plantaginaceae:úifűfélék.

Évelő, lágyszárú, örökzöld, indákat nem fejlesztő növény. A levélrózsa levelei nagyok, lapát alakúak, a virágzó szár sok levelű, a virágzat kb. 1.5 cm-es fejecske. A párta világoskék.
Sziklagyepekben, szikla- és pusztafüves lejtőkön, homokpusztákon él. Virágzás: Április, május

Magas gubóvirág-Globularia punctata -kétszikűek, Plantaginaceae:útifűfélék.

Évelő, lágyszárú, örökzöld, indákat nem fejlesztő növény. A levélrózsa levelei nagyok, lapát alakúak, a virágzó szár sok levelű, a virágzat kb. 1.5 cm-es fejecske. A párta világoskék.
Sziklagyepekben, szikla- és pusztafüves lejtőkön, homokpusztákon él. Virágzás: Április, május