2008. augusztus 20., szerda


Szúrós szerbtövis : Xanthium spinosum L.(Tubulifloreae, Asteraceae) Mintegy fél méteres elágazó szárú, levelei háromkaréjúak,hosszúkás lándzsásak. Mellette háromágú, hosszú, sárgás ágtövissel. Virága egylaki; a termős kétvirágú, tojásdad, horgas tüskéjű fészekben, a porzós sokvirágú és sokmurvájú fészekben tömötten van együtt. Virágfészkei szoros bogernyőkből emelkednek ki. Úton-útfélen alkalmatlankodó gyom. Dél-Amerikából titokban jutott hajószállítmánnyal Portugáliába, végül egész Európában elterjedt a termése által, mely juhok illetve legelésző állatok bundájába kapaszkodik. Romhány környékén egy löszfal melletti kaszálón találkoztunk vele.

Lepketapló: Trametes versicolor, Coriolaceae

Termőtest:kör vagy konzolszerű, nagy csoportokban, 2-10 x 2-5 x 0,5 cm; felszíne szabályosan, sűrűn zónázott, szőrös; széle: fehér, éles, hullámos; színe feketés, kékes, barnás, szürkés, mindig legalább négy különböző színű zóna van.

Termőrétege: pórusos.

Étkezési értéke nincs.


Euphorbia amygdaloides, erdei kutyatej, az aljnövényzetben látható, galaj társaságában.
Euphorbia amygdaloides: erdei kutyatej.Euphorbiaceae, kutyatejfélék családja.
15-80 cm magas évelő növény. Szára kezdetben fekvő, majd felegyenesedő, rozsdaszínű szőrös. A levelek a tövön sűrűn állnak, visszás-tojásdad alakúak, fokozatosan keskenyedő vállúak, tompa csúcsúak, bíboros zöldek, a szárlevelek jóval kissebbek. A gallérlevelek széle nagyobb a hosszuknál, kiterülőek, vállukon összenőttek. Mirigyei kétszarvúak, pirosak. Toktermése barázdált, sima. A képen ez éppen látható.

Arum maculatum- foltos kontyvirág termése.Egyszikűek közé tartozik. Alismatales rend.

Termése, amely június-augusztusban érik, a torzsa gerincén sűrűn álló, majdnem 1 cm átmérôjű, élénk skarlátpiros színű, szögletes vagy majdnem kerek, kevésmagvú bogyó. Magvai gömbölydedek, 4-5 mm átmérôjűek. Legközelebb tavasszal megpróbálok egy virágzó példányt lefényképezni. Levelei tavasszal jelennek meg, nyár felé elhervadnak.
Magas gubóvirág-Globularia punctata -kétszikűek, Plantaginaceae:úifűfélék.

Évelő, lágyszárú, örökzöld, indákat nem fejlesztő növény. A levélrózsa levelei nagyok, lapát alakúak, a virágzó szár sok levelű, a virágzat kb. 1.5 cm-es fejecske. A párta világoskék.
Sziklagyepekben, szikla- és pusztafüves lejtőkön, homokpusztákon él. Virágzás: Április, május

Magas gubóvirág-Globularia punctata -kétszikűek, Plantaginaceae:útifűfélék.

Évelő, lágyszárú, örökzöld, indákat nem fejlesztő növény. A levélrózsa levelei nagyok, lapát alakúak, a virágzó szár sok levelű, a virágzat kb. 1.5 cm-es fejecske. A párta világoskék.
Sziklagyepekben, szikla- és pusztafüves lejtőkön, homokpusztákon él. Virágzás: Április, május

2008. július 31., csütörtök


Rosaceae-rózsafélék családja: Agrimonia eupatoria-közönséges párlófű
A szárnyalt levelek jól látszanak

Rosaceae-rózsafélék családja: Agrimonia eupatoria-közönséges párlófű
Az aranysága szirmok rendszerint ép csúcsúak.A szár rövid és hosszú szőrökkel borított.
Szagatottan páratlanl szárnyalt a levél.Az egész országban gyakori.Szántókon, erdőszélen.Júniustól októbeig virágzik.

Apiaceae/Umbelliferae-ernyősök családja
Sanicula europaea gombernyő

Sanicula europaea gombernyő
Apiaceae/Umbelliferae-ernyősök családja
A levelek mélyen szeldeltek.A virág összetett ernyő, több kisebb ernyőcskéből. Egy Budakeszi környéki erdőben találkoztam vele.

Kéküstökű csormolya-Melampyrum nemorosum (családleírás az előző képnél)
A budai Hárs hegyen találkoztam vele, éppen a mai napon.

Scrophulariaceae,tátogatófélék családja: A családra az jellemző, hogy leveleik szórt vagy kétsoros elrendeződésűek.Virágaik a renden belül egyre zigomorfabbakká válhatnak. A virágtakaró levelek száma körönként 4 vagy 5. A porzólevelek száma 5, 4 vagy 2.Gyakran tartalmaznak glikozidokat.Termésük többnyire sokmagvú tok.
Ez a virág, a Melampyrum nemorosum- kéküstökű csormolya.
A csésze lehet bozontos szőrű vagy a csöve lekopaszodó. A murva levelek a csúcsukon kékek, keskeny lándzsásak. A növény levelei is lándzsásak.Üde gyertyán és bükkelegyes erdőkben találkozhatunk vele. Júniustól-októberig virágzik.
A családbesorolás a Simon Tibor féle könyv alapján lett feltüntetve.

Pulsatilla grandis - leánykököcsin, virágzó állapotban

Ranunculaceae-boglárkafélék családja
Pulsatilla nemzetség: Pulsatilla grandis, leánykökörcsin.
A virág felálló, halványkék, kékesibolya. A levél szeletek cimpái 2-8 milliméter szélesek.
Én Nagykovácsi környékén találkoztam vele. A D-Dunántúlon gyakoribb, illetve hegyi kaszálóréteken fordul elő korán, Március-Áprilisban.
Cephalanthera rubra-piros madársisak.
Orchideaceae család. Leírást lásd előző képnél.

Család: Orchideaceae
Nemzetség: Cephalanthera-Madársisak.
Cephalanthera rubra - piros madársisak. A virágok rózsaszínűek lehetnek vagy liláspiosak,a szár felső része, és a magházak mirígyszőrösek. Ez itt nem látszik.A levelek lándzsásak, vagy szálas lándzsásak. Én a Duna -Tisza közében találkoztam vele, Orgovány környékén borókásban. Ez a fénykép május végén készült.

2008. május 23., péntek

Alkanna tinctoria- Báránypirosító
Család:Boraginaceae, érdeslevelűek családja.Alkanna nemzetség.
Száraz gyepeken találkozhatunk vele sűrűbben. Például Tétényi fennsíkon, de ez a kép a Bugaci ősborókás szélén készült. Levelei sűrűn állnak, szőrösek (a párologtatás csökkentése fontos számukra a száraz élőhely miatt) Évelő. Gyökere, ill. gyökértörzse 25 cm hosszúságot elérheti. Pártája élénk azúrkék vagy később liláskék.Nyílt torkú, lapos karimájú, a karima cimpái kerekdedek, a párta torkában pikkelyek vagy szőrcsomók nincsenek. Makkocskái szemölcsösek, görbültek, aljukon gyűrűs szegéllyel.A szár levelei szórt állásúak, 10-15 mm hosszúak.
Vincetoxicum officinale-közönséges méreggyilok
Család: Apocynaceae, nemzetség: Vincetoxicum
A Bugac közeli ősborókásban találkoztam vele. Egyébként szárazabb élőhelyeken(sztyeppréteken, erdőszegélyek mentén), például a Tétényi fennsíkon is megtalálható.
Levelei hosszúkásak, sötétzöldek, átellenesen állnak.
Virág:A párta 5 tompa elliptikus karéjú, 5-15 mm átmérőjű, fehér, később sárga. A mellékpárta cimpái sokkal kisebbek. A virág illatos. A termés 4-8 cm hosszú, hosszúkás- hengeres, csupasz, kihegyesedő csúcsú, éréskor felhasadó tüsző.

2008. május 14., szerda

Orchis ustulata L.-sömörös kosbor
Orchideaceae. Fajjellemzés :lásd előző képnél
Orchis ustulata L.-sömörös kosbor.
Orchideaceae, egyszikű.
Gergővel sikerült megtalálnunk Európa legkisebb virágú kosborát.
Jellemzése: Alacsony, mindössze 10-35 cm termetű növény. Tőlevelei fényesek, tojásdad-lándzsásak. Hosszúkás-hengeres virágzatában a virágok mindössze 3-6 mm-esek. A bimbós felső virágok és a már kinyíltak külső lepellevelei feketés bíborpiros színűek. A mézajak közepén túl osztott és a középső cimpa elöl ismét két szétálló cimpára hasadt. Fehér alapon bíborpettyes színű mézajak sömörre emlékeztető mintázatából ered népies elnevezése. A sarkantyúja 1-2 mm-es, lefelé irányul.
Orchis tridentata, szintén a tarka kosbor.
Jellemzés lásd.: az előző képnél.
Orchis tridentata-tarka kosbor
család: Orchideaceae, nemzetség: Orchis
15-35 cm magas kosborféle. A tőlevelei tojásdad-lándzsásak. A virágzat kezdetben tömött, félgömb alakú. A virágok világos rózsaszínűek. A lepellevelek hosszú csúcsban kihúzottak,(sisak szerű) hegyesek. A mézajak háromkaréjú, csipkés szélű és apró bíborpettyekkel tarkított. A sarkantyúja tompa végű, hengeres és lefelé irányuló.
Élőhely: dolomit, és mészkő sziklagyepek, pusztafüves lejtők, karsztbokorerdők.
A tarka kosbort együtt találtuk a Nagykovácsi környéki hegyekben Jócsák Gergellyel:), aki segítőkész jóbarátom, és évfolyamtársam:)
Az összes képet sajátkezűleg készítettem, kérem nem lelopni őket! :P
Euphorbia glareosa-magyar kutyatej
Euphorbiaceae, euphorbia nemzetség.
Levelei hosszúkásak,sűrűn állnak,sokkal szélesebbek mint a farkas kutyatejnek.Levélállás szórt.
A ciátumnál nincs színváltás.
Családjellemzés bővebben-->farkas kutyatejnél

2008. május 9., péntek

Cardaria draba-útszéli zsázsa ( régebbi neve:Lepidium draba)
Cardaria nemzetség, Brassicaceae, keresztesvirágúak családja. előfordulása:útszéli gyomnövényzet.(szinte mindenhol megtalálható, én a házunk előtt fényképeztem)Hajtásának felső része elágazik, lándzsás levelei nyilas vállúak, szárölelő termése becőke.Virágaik aktinomorf virágok. Virágzása: Áprilistól kora júniusig.
Cardaria draba-útszéli zsázsa
Cardaria nemzetség, Brassicaceae, keresztesvirágúak családja. előfordulása:útszéli gyomnövényzet.Hajtásának felső része elágazik, lándzsás levelei nyilas vállúak, szárölelő termése becőke.
Trifolium repens-fehér here
Trifolium nemzetség, Fabaceae, azaz pillangósvirágúak családja.
mezofil rétek, szántók,és gyomtársulások-előfordlási helyei.
Évelő faj, szárcsomónál gyökerezik. Levele 3 asan összetett.A virágzat alatt nincsenek murvalevelek.A fejecske a szár csúcsán magánosan fejlődik. Az összetett fejecskét apró pillangós virágok alkotják.
Trifolium repens-fehér here
Trifolium nemzetség, Fabaceae, azaz pillangósvirágúak családja.
mezofil rétek, szántók,és gyomtársulások-előfordlási helyei.
Évelő faj, szárcsomónál gyökerezik. Levele 3 asan összetett.A virágzat alatt nincsenek murvalevelek.A fejecske a szár csúcsán magánosan fejlődik. Az összetett fejecskét apró pillangós virágok alkotják.
Potentilla argentea ezüst pimpó
Rosaceae- rózsafélék családja.
Előfordulása: nyílt, száraz gyepeken, zavarástűrő.Virágtakarója pentamer.Tőlevelei és hajtásai heverők, levelei tenyeresen összetettek, pálhásak.Termése:aszmagcsoport.
Capsella bursa pastoris-pásztortáska
Capsella nemzetség, Brassicaceae, keresztesvirágúak családja.Előfordulása: minden száraz gyepen, szinte mindenhol találkozhatunk vele.Tőlevelei változatos tagoltságúak, szárlevelei szórtak, lándzsásak.Becőkéje szív alakú, vagy fordított háromszögnek is hívhatjuk.apró keresztes virágaik sátorozó fürt virágzatot alkotnak. Aktinomorfok,tetramerek.
Thlaspi perfoliatum-tarsóka
Thlaspi nemzetség,Brassicaceae, keresztesvirágúak családja.
Előfordulása: útszéli gyomnövényzet, száraz gyepek.
Virágzatára hasonló mint a pásztortáskáé, levelei szórt állásúak, hosszúkásak. Ezen a példányon a virágzatot nem tudtam bemutatni.Szára vastagabb mint a pásztortáskáé, becőkéi melyek szintén szív alakúak, vastagabbak, húsosabbak, és sűrűbben állnak.
Thlaspi perfoliatum-tarsóka
Thlaspi nemzetség,Brassicaceae, keresztesvirágúak családja.
Előfordulása: útszéli gyomnövényzet, száraz gyepek.
Virágzatára hasonló mint a pásztortáskáé, levelei szórt állásúak, hosszúkásak. Ezen a példányon a virágzatot nem tudtam bemutatni.Szára vastagabb mint a pásztortáskáé, becőkéi melyek szintén szív alakúak, vastagabbak, húsosabbak, és sűrűbben állnak.

2008. május 8., csütörtök

Bellis perennis- százszorszépAsteraceae, Tubuliflorae, Bellis nemzetség.Üde,zavart rétek,legelők faja a százszorszép, lapát alakú levelei tőrózsát alkotnak.A fészekben a csöves virágok peremén nyelves virágok helyezkednek el.A család sok faja tartalmazhat poliacetilént.
Anthemis arvensis-parlagi pipitér.
Asteraceae, Tubuliflorae, Anthemis nemzetség.
Legelőkön gyepeken sok helyen közönséges.Nyelves virágai közepes méretűek, és fehérek.Köge kidudorodó.Levelei összetettek, és szórt állásúak.

Carex tomentosa-molyhos sás
A Carexek, sásfélék közé tartozik.Caricoideae, Cyperaceae család.Heterosztachikus sás:
Ha a füzérkéket csak egyivarú virágok építik fel, akkor a termős és a porzós füzérke alakja, mérete erősen különböző, azaz a növény különböző füzérkéjű, heterosztachikus.
Convallaria majalis, májusi gyöngyvirág.Ruscaceae család. Egyszikű növény.Üde lomberdők aljnövényzetében fordul elő, én az Ócsai selyemréten találkoztam vele.(tölgyerdő)Minden részében erősen mérgező faj.Forrtszirmú,levélerezete párhuzamos.
Convallaria majalis, májusi gyöngyvirág.Ruscaceae család. Egyszikű növény.
Üde lomberdők aljnövényzetében fordul elő, én az Ócsai selyemréten találkoztam vele.(tölgyerdő)Minden részében erősen mérgező faj.Forrtszirmú,levélerezete párhuzamos.
Veronica chamaedrys-ösztörűs veronika.A Veronicák nemzetségébe tartozik,Plantaginaceae familia.A szár felálló vagy felemelkedő, rendszerint csak két átellenes oldalán visel keskeny szőrsort vagy ritkábban körös-körül szőrős. A levél széles-tojásdad, kerek vagy szíves vállú,
csipkés-fogas szélű. A virágok levélhónalji fürtökben állnak, A párta középkék, fehér
szegélyű, a csésze 4 cimpájú, mirigyes-pelyhes.
Veronica chamaedrys-ösztörűs veronika.A Veronicák nemzetségébe tartozik,Plantaginaceae familia.A szár felálló vagy felemelkedő, rendszerint csak két átellenes oldalán visel keskeny szőrsort vagy ritkábban körös-körül szőrős. A levél széles-tojásdad, kerek vagy szíves vállú,
csipkés-fogas szélű. A virágok levélhónalji fürtökben állnak, A párta középkék, fehér
szegélyű, a csésze 4 cimpájú, mirigyes-pelyhes.
Euphorbia cyparissias-farkaskutyatejEuphorbiaceae család, Euphorbia nemzetség.száraz gyepeken fordul elő,én is egy száraz gyepen találkoztam vele. (háttérben a táskám helyezkedik el:)Legtöbb fajuk tejnedvvel rendelkezik, amelyben pálcika, vagy lábszárcsont alakú keményítőszemcséket figyelhetünk meg.Az euphorbia nemzetség fajainak összetett virágzata,
úgynevezett ciátuma van.A szirmokra hasonlító sárgászöld (v.pirosas) képződmények, összeforrt fellevelek, amelyek száma 2-5. Ezek felett helyezkednek el a mézfejtők.A virágzat közepén
pedig egy csupasz termős virág helyezkedik el. A magház 3 termőlevélből nő össze.
Euphorbia cyparissias-farkaskutyatejEuphorbiaceae család, Euphorbia nemzetség.száraz gyepeken fordul elő,én is egy száraz gyepen találkoztam vele.
Legtöbb fajuk tejnedvvel rendelkezik, amelyben pálcika, vagy lábszárcsont alakú keményítőszemcséket figyelhetünk meg.Az euphorbia nemzetség fajainak összetett virágzata,
úgynevezett ciátuma van.A szirmokra hasonlító sárgászöld (v.pirosas) képződmények, összeforrt fellevelek, amelyek száma 2-5. Ezek felett helyezkednek el a mézfejtők.A virágzat közepén
pedig egy csupasz termős virág helyezkedik el. A magház 3 termőlevélből nő össze.
Carex acutiformis-mocsári sás. Caricoideae,Cyperaceae, Carex nemzetség. Heterosztachikus, azaz ha a füzérkéket csak egyivarú virágok építik fel, akkor a termős és a porzós füzérke alakja, mérete erősen különböző, azaz a növény különböző füzérkéjű.--->heterosztachikus.
Carex distans-réti sásCyperaceae, Caricoideae, Carex nemzetség.15-60 cm magas, évelő.Szára háromélű, sima és sokkal hoszabb, mint a a lomblevelek. A tőlevél-hüvelyek barnák, a levéllemezek laposak, 5 mm szélesek, simák, finom hegyben végződnek. A murvalevelek a füzérkéknél hoszabbak és a levélhüvelyük is hosszú. Virágzata csúcsán egyetlen nyeles, keskeny-hengeres porzós füzérkét és többnyire 3, egymástól távol álló, nyeles, rövid-hengeres 2-3 cm hosszú termős füzérkét találunk.A bibék száma 3.
Carex distans-réti sásCyperaceae, Caricoideae, Carex nemzetség.15-60 cm magas, évelő.Szára háromélű, sima és sokkal hoszabb, mint a a lomblevelek. A tőlevél-hüvelyek barnák, a levéllemezek laposak, 5 mm szélesek, simák, finom hegyben végződnek. A murvalevelek a füzérkéknél hoszabbak és a levélhüvelyük is hosszú. Virágzata csúcsán egyetlen nyeles, keskeny-hengeres porzós füzérkét és többnyire 3, egymástól távol álló, nyeles, rövid-hengeres 2-3 cm hosszú termős füzérkét találunk.A bibék száma 3.
Fragaria vesca- erdei szamóca.Rosaceae család, Fragaria nemzetség.Üde lomberdőkben fordul elő.Levele hármasan összetett.Gyümölcse álterméscsoport: az elhúsosodó, vacokkúp felszínén ülnek az apró aszmagtermések.Számtalan fajtában termesztik.5 szabályos, fehér sziromlevele van.Szára finoman szőrözött.(mirígyszőrök)
Fragaria vesca- erdei szamóca.Rosaceae család, Fragaria nemzetség.Üde lomberdőkben fordul elő.Levele hármasan összetett.Gyümölcse álterméscsoport: az elhúsosodó, vacokkúp felszínén ülnek az apró aszmagtermések.Számtalan fajtában termesztik.5 szabályos, fehér sziromlevele van.Szára finoman szőrözött.(mirígyszőrök)
Viola x wittrockiana -kerti árvácska, (az x a hibridre utal)Viola nemzetség, Violaceae család.Kétivarú virága zigomorf, sarkantyús.Alsó csészelevelei nagyobbak,porzóik csatlója fejlett.Felső állású magházából lokulicid(középen felnyíló) toktermés fejlődik.Levelei szórt állásúak, hosszúkásak.
Hordeum murinum- egérárpaCsalád:Poaceae.Nemzetség: Hordeum (árpa) Egyszikű növény.
Száraz, zavart, laza talajú napfényes élőhelyeken csomókban növő, áttelelő egyéves gyom.Az árpák fülecskéi általában kopaszak.Kalászvirágzata van.A hosszúszálkába kihúzott külső toklasz a szemtermést szorosan körbefogja.
Hordeum murinum- egérárpaCsalád:Poaceae.Nemzetség: Hordeum (árpa) Egyszikű növény.
Száraz, zavart, laza talajú napfényes élőhelyeken csomókban növő, áttelelő egyéves gyom.Az árpák fülecskéi általában kopaszak.Kalászvirágzata van.A hosszúszálkába kihúzott külső toklasz a szemtermést szorosan körbefogja.
Brassica napus olajrepce.Brassicaceae család-keresztesvirágúakBrassica nemzetség.Értékes ipari növény; a magjából olajat ütnek.Szára kerek keresztmetszetű, egyenesen feláll, majd bokrosan elágazik. A növény 75–125 cm magas lehet.Termése, a becő 5–10 cm hosszú.Az alsó levelek nyelesek, borzasan szőrösek, a felsők kopaszak, szárölelők.Mediterrán vidékről származik