2008. május 23., péntek

Alkanna tinctoria- Báránypirosító
Család:Boraginaceae, érdeslevelűek családja.Alkanna nemzetség.
Száraz gyepeken találkozhatunk vele sűrűbben. Például Tétényi fennsíkon, de ez a kép a Bugaci ősborókás szélén készült. Levelei sűrűn állnak, szőrösek (a párologtatás csökkentése fontos számukra a száraz élőhely miatt) Évelő. Gyökere, ill. gyökértörzse 25 cm hosszúságot elérheti. Pártája élénk azúrkék vagy később liláskék.Nyílt torkú, lapos karimájú, a karima cimpái kerekdedek, a párta torkában pikkelyek vagy szőrcsomók nincsenek. Makkocskái szemölcsösek, görbültek, aljukon gyűrűs szegéllyel.A szár levelei szórt állásúak, 10-15 mm hosszúak.
Vincetoxicum officinale-közönséges méreggyilok
Család: Apocynaceae, nemzetség: Vincetoxicum
A Bugac közeli ősborókásban találkoztam vele. Egyébként szárazabb élőhelyeken(sztyeppréteken, erdőszegélyek mentén), például a Tétényi fennsíkon is megtalálható.
Levelei hosszúkásak, sötétzöldek, átellenesen állnak.
Virág:A párta 5 tompa elliptikus karéjú, 5-15 mm átmérőjű, fehér, később sárga. A mellékpárta cimpái sokkal kisebbek. A virág illatos. A termés 4-8 cm hosszú, hosszúkás- hengeres, csupasz, kihegyesedő csúcsú, éréskor felhasadó tüsző.

2008. május 14., szerda

Orchis ustulata L.-sömörös kosbor
Orchideaceae. Fajjellemzés :lásd előző képnél
Orchis ustulata L.-sömörös kosbor.
Orchideaceae, egyszikű.
Gergővel sikerült megtalálnunk Európa legkisebb virágú kosborát.
Jellemzése: Alacsony, mindössze 10-35 cm termetű növény. Tőlevelei fényesek, tojásdad-lándzsásak. Hosszúkás-hengeres virágzatában a virágok mindössze 3-6 mm-esek. A bimbós felső virágok és a már kinyíltak külső lepellevelei feketés bíborpiros színűek. A mézajak közepén túl osztott és a középső cimpa elöl ismét két szétálló cimpára hasadt. Fehér alapon bíborpettyes színű mézajak sömörre emlékeztető mintázatából ered népies elnevezése. A sarkantyúja 1-2 mm-es, lefelé irányul.
Orchis tridentata, szintén a tarka kosbor.
Jellemzés lásd.: az előző képnél.
Orchis tridentata-tarka kosbor
család: Orchideaceae, nemzetség: Orchis
15-35 cm magas kosborféle. A tőlevelei tojásdad-lándzsásak. A virágzat kezdetben tömött, félgömb alakú. A virágok világos rózsaszínűek. A lepellevelek hosszú csúcsban kihúzottak,(sisak szerű) hegyesek. A mézajak háromkaréjú, csipkés szélű és apró bíborpettyekkel tarkított. A sarkantyúja tompa végű, hengeres és lefelé irányuló.
Élőhely: dolomit, és mészkő sziklagyepek, pusztafüves lejtők, karsztbokorerdők.
A tarka kosbort együtt találtuk a Nagykovácsi környéki hegyekben Jócsák Gergellyel:), aki segítőkész jóbarátom, és évfolyamtársam:)
Az összes képet sajátkezűleg készítettem, kérem nem lelopni őket! :P
Euphorbia glareosa-magyar kutyatej
Euphorbiaceae, euphorbia nemzetség.
Levelei hosszúkásak,sűrűn állnak,sokkal szélesebbek mint a farkas kutyatejnek.Levélállás szórt.
A ciátumnál nincs színváltás.
Családjellemzés bővebben-->farkas kutyatejnél

2008. május 9., péntek

Cardaria draba-útszéli zsázsa ( régebbi neve:Lepidium draba)
Cardaria nemzetség, Brassicaceae, keresztesvirágúak családja. előfordulása:útszéli gyomnövényzet.(szinte mindenhol megtalálható, én a házunk előtt fényképeztem)Hajtásának felső része elágazik, lándzsás levelei nyilas vállúak, szárölelő termése becőke.Virágaik aktinomorf virágok. Virágzása: Áprilistól kora júniusig.
Cardaria draba-útszéli zsázsa
Cardaria nemzetség, Brassicaceae, keresztesvirágúak családja. előfordulása:útszéli gyomnövényzet.Hajtásának felső része elágazik, lándzsás levelei nyilas vállúak, szárölelő termése becőke.
Trifolium repens-fehér here
Trifolium nemzetség, Fabaceae, azaz pillangósvirágúak családja.
mezofil rétek, szántók,és gyomtársulások-előfordlási helyei.
Évelő faj, szárcsomónál gyökerezik. Levele 3 asan összetett.A virágzat alatt nincsenek murvalevelek.A fejecske a szár csúcsán magánosan fejlődik. Az összetett fejecskét apró pillangós virágok alkotják.
Trifolium repens-fehér here
Trifolium nemzetség, Fabaceae, azaz pillangósvirágúak családja.
mezofil rétek, szántók,és gyomtársulások-előfordlási helyei.
Évelő faj, szárcsomónál gyökerezik. Levele 3 asan összetett.A virágzat alatt nincsenek murvalevelek.A fejecske a szár csúcsán magánosan fejlődik. Az összetett fejecskét apró pillangós virágok alkotják.
Potentilla argentea ezüst pimpó
Rosaceae- rózsafélék családja.
Előfordulása: nyílt, száraz gyepeken, zavarástűrő.Virágtakarója pentamer.Tőlevelei és hajtásai heverők, levelei tenyeresen összetettek, pálhásak.Termése:aszmagcsoport.
Capsella bursa pastoris-pásztortáska
Capsella nemzetség, Brassicaceae, keresztesvirágúak családja.Előfordulása: minden száraz gyepen, szinte mindenhol találkozhatunk vele.Tőlevelei változatos tagoltságúak, szárlevelei szórtak, lándzsásak.Becőkéje szív alakú, vagy fordított háromszögnek is hívhatjuk.apró keresztes virágaik sátorozó fürt virágzatot alkotnak. Aktinomorfok,tetramerek.
Thlaspi perfoliatum-tarsóka
Thlaspi nemzetség,Brassicaceae, keresztesvirágúak családja.
Előfordulása: útszéli gyomnövényzet, száraz gyepek.
Virágzatára hasonló mint a pásztortáskáé, levelei szórt állásúak, hosszúkásak. Ezen a példányon a virágzatot nem tudtam bemutatni.Szára vastagabb mint a pásztortáskáé, becőkéi melyek szintén szív alakúak, vastagabbak, húsosabbak, és sűrűbben állnak.
Thlaspi perfoliatum-tarsóka
Thlaspi nemzetség,Brassicaceae, keresztesvirágúak családja.
Előfordulása: útszéli gyomnövényzet, száraz gyepek.
Virágzatára hasonló mint a pásztortáskáé, levelei szórt állásúak, hosszúkásak. Ezen a példányon a virágzatot nem tudtam bemutatni.Szára vastagabb mint a pásztortáskáé, becőkéi melyek szintén szív alakúak, vastagabbak, húsosabbak, és sűrűbben állnak.

2008. május 8., csütörtök

Bellis perennis- százszorszépAsteraceae, Tubuliflorae, Bellis nemzetség.Üde,zavart rétek,legelők faja a százszorszép, lapát alakú levelei tőrózsát alkotnak.A fészekben a csöves virágok peremén nyelves virágok helyezkednek el.A család sok faja tartalmazhat poliacetilént.
Anthemis arvensis-parlagi pipitér.
Asteraceae, Tubuliflorae, Anthemis nemzetség.
Legelőkön gyepeken sok helyen közönséges.Nyelves virágai közepes méretűek, és fehérek.Köge kidudorodó.Levelei összetettek, és szórt állásúak.

Carex tomentosa-molyhos sás
A Carexek, sásfélék közé tartozik.Caricoideae, Cyperaceae család.Heterosztachikus sás:
Ha a füzérkéket csak egyivarú virágok építik fel, akkor a termős és a porzós füzérke alakja, mérete erősen különböző, azaz a növény különböző füzérkéjű, heterosztachikus.
Convallaria majalis, májusi gyöngyvirág.Ruscaceae család. Egyszikű növény.Üde lomberdők aljnövényzetében fordul elő, én az Ócsai selyemréten találkoztam vele.(tölgyerdő)Minden részében erősen mérgező faj.Forrtszirmú,levélerezete párhuzamos.
Convallaria majalis, májusi gyöngyvirág.Ruscaceae család. Egyszikű növény.
Üde lomberdők aljnövényzetében fordul elő, én az Ócsai selyemréten találkoztam vele.(tölgyerdő)Minden részében erősen mérgező faj.Forrtszirmú,levélerezete párhuzamos.
Veronica chamaedrys-ösztörűs veronika.A Veronicák nemzetségébe tartozik,Plantaginaceae familia.A szár felálló vagy felemelkedő, rendszerint csak két átellenes oldalán visel keskeny szőrsort vagy ritkábban körös-körül szőrős. A levél széles-tojásdad, kerek vagy szíves vállú,
csipkés-fogas szélű. A virágok levélhónalji fürtökben állnak, A párta középkék, fehér
szegélyű, a csésze 4 cimpájú, mirigyes-pelyhes.
Veronica chamaedrys-ösztörűs veronika.A Veronicák nemzetségébe tartozik,Plantaginaceae familia.A szár felálló vagy felemelkedő, rendszerint csak két átellenes oldalán visel keskeny szőrsort vagy ritkábban körös-körül szőrős. A levél széles-tojásdad, kerek vagy szíves vállú,
csipkés-fogas szélű. A virágok levélhónalji fürtökben állnak, A párta középkék, fehér
szegélyű, a csésze 4 cimpájú, mirigyes-pelyhes.
Euphorbia cyparissias-farkaskutyatejEuphorbiaceae család, Euphorbia nemzetség.száraz gyepeken fordul elő,én is egy száraz gyepen találkoztam vele. (háttérben a táskám helyezkedik el:)Legtöbb fajuk tejnedvvel rendelkezik, amelyben pálcika, vagy lábszárcsont alakú keményítőszemcséket figyelhetünk meg.Az euphorbia nemzetség fajainak összetett virágzata,
úgynevezett ciátuma van.A szirmokra hasonlító sárgászöld (v.pirosas) képződmények, összeforrt fellevelek, amelyek száma 2-5. Ezek felett helyezkednek el a mézfejtők.A virágzat közepén
pedig egy csupasz termős virág helyezkedik el. A magház 3 termőlevélből nő össze.
Euphorbia cyparissias-farkaskutyatejEuphorbiaceae család, Euphorbia nemzetség.száraz gyepeken fordul elő,én is egy száraz gyepen találkoztam vele.
Legtöbb fajuk tejnedvvel rendelkezik, amelyben pálcika, vagy lábszárcsont alakú keményítőszemcséket figyelhetünk meg.Az euphorbia nemzetség fajainak összetett virágzata,
úgynevezett ciátuma van.A szirmokra hasonlító sárgászöld (v.pirosas) képződmények, összeforrt fellevelek, amelyek száma 2-5. Ezek felett helyezkednek el a mézfejtők.A virágzat közepén
pedig egy csupasz termős virág helyezkedik el. A magház 3 termőlevélből nő össze.
Carex acutiformis-mocsári sás. Caricoideae,Cyperaceae, Carex nemzetség. Heterosztachikus, azaz ha a füzérkéket csak egyivarú virágok építik fel, akkor a termős és a porzós füzérke alakja, mérete erősen különböző, azaz a növény különböző füzérkéjű.--->heterosztachikus.
Carex distans-réti sásCyperaceae, Caricoideae, Carex nemzetség.15-60 cm magas, évelő.Szára háromélű, sima és sokkal hoszabb, mint a a lomblevelek. A tőlevél-hüvelyek barnák, a levéllemezek laposak, 5 mm szélesek, simák, finom hegyben végződnek. A murvalevelek a füzérkéknél hoszabbak és a levélhüvelyük is hosszú. Virágzata csúcsán egyetlen nyeles, keskeny-hengeres porzós füzérkét és többnyire 3, egymástól távol álló, nyeles, rövid-hengeres 2-3 cm hosszú termős füzérkét találunk.A bibék száma 3.
Carex distans-réti sásCyperaceae, Caricoideae, Carex nemzetség.15-60 cm magas, évelő.Szára háromélű, sima és sokkal hoszabb, mint a a lomblevelek. A tőlevél-hüvelyek barnák, a levéllemezek laposak, 5 mm szélesek, simák, finom hegyben végződnek. A murvalevelek a füzérkéknél hoszabbak és a levélhüvelyük is hosszú. Virágzata csúcsán egyetlen nyeles, keskeny-hengeres porzós füzérkét és többnyire 3, egymástól távol álló, nyeles, rövid-hengeres 2-3 cm hosszú termős füzérkét találunk.A bibék száma 3.
Fragaria vesca- erdei szamóca.Rosaceae család, Fragaria nemzetség.Üde lomberdőkben fordul elő.Levele hármasan összetett.Gyümölcse álterméscsoport: az elhúsosodó, vacokkúp felszínén ülnek az apró aszmagtermések.Számtalan fajtában termesztik.5 szabályos, fehér sziromlevele van.Szára finoman szőrözött.(mirígyszőrök)
Fragaria vesca- erdei szamóca.Rosaceae család, Fragaria nemzetség.Üde lomberdőkben fordul elő.Levele hármasan összetett.Gyümölcse álterméscsoport: az elhúsosodó, vacokkúp felszínén ülnek az apró aszmagtermések.Számtalan fajtában termesztik.5 szabályos, fehér sziromlevele van.Szára finoman szőrözött.(mirígyszőrök)
Viola x wittrockiana -kerti árvácska, (az x a hibridre utal)Viola nemzetség, Violaceae család.Kétivarú virága zigomorf, sarkantyús.Alsó csészelevelei nagyobbak,porzóik csatlója fejlett.Felső állású magházából lokulicid(középen felnyíló) toktermés fejlődik.Levelei szórt állásúak, hosszúkásak.
Hordeum murinum- egérárpaCsalád:Poaceae.Nemzetség: Hordeum (árpa) Egyszikű növény.
Száraz, zavart, laza talajú napfényes élőhelyeken csomókban növő, áttelelő egyéves gyom.Az árpák fülecskéi általában kopaszak.Kalászvirágzata van.A hosszúszálkába kihúzott külső toklasz a szemtermést szorosan körbefogja.
Hordeum murinum- egérárpaCsalád:Poaceae.Nemzetség: Hordeum (árpa) Egyszikű növény.
Száraz, zavart, laza talajú napfényes élőhelyeken csomókban növő, áttelelő egyéves gyom.Az árpák fülecskéi általában kopaszak.Kalászvirágzata van.A hosszúszálkába kihúzott külső toklasz a szemtermést szorosan körbefogja.
Brassica napus olajrepce.Brassicaceae család-keresztesvirágúakBrassica nemzetség.Értékes ipari növény; a magjából olajat ütnek.Szára kerek keresztmetszetű, egyenesen feláll, majd bokrosan elágazik. A növény 75–125 cm magas lehet.Termése, a becő 5–10 cm hosszú.Az alsó levelek nyelesek, borzasan szőrösek, a felsők kopaszak, szárölelők.Mediterrán vidékről származik
Salvia pratensis-mezei zsálya.Salvia nemzetség,Lamiaceae, ajakosok családja.
Porzóik száma kettőre csökkent,melyek speciális megporzó billentyűkké módosultak, de hosszúak, kilógnak a virágból.
Levelei hosszú lándzsásak, az egész növény apró mirígyszőrrel borított.
Salvia pratensis-mezei zsálya.Salvia nemzetség,Lamiaceae, ajakosok családja.
Porzóik száma kettőre csökkent,melyek speciális megporzó billentyűkké módosultak, de hosszúak, kilógnak a virágból.Levelei hosszú lándzsásak, az egész növény apró mirígyszőrös.
Nehézszagú gólyaorr-Geranium robertianum,Geranium nemzetség, Geraniaceae család.
Erdőkben, nyirkos helyeken találkozhatunk vele.Erősen nitrofil gyom.Az egész növény mirígyszőrös, megdörzsölve kellemetlen illatú.Virága halvány rózsaszín, aktinomorf, pentamer.
Ranunculus repens- kúszó boglárka
Ranunculaceae-boglárkafélék családja
Mindkét fényképet egy nedves réten készítettem Felsőbabádi és Ócsa között egy réten.
Porzóira és termőire a sokszámúság érvényes. A virág pentamer, a szirmok fényesek és sárgák.
Ranunculus repens- kúszó boglárka
A már jól ismert Ranunculaceae családba tartozik(családleírás a régebbi bejegyzések között), és a Ranunculus nemzetségbe. Porzóira és termőire a sokszámúság érvényes. A virág pentamer, a szirmok fényesek és sárgák.
Ajuga reptans-Indás ínfű.Lamiaceae családba tartozik,Ajuga nemzetség.
Üde lomberdőkben fordul elő.Levelei átellenesen állnak, virága tipikus ajakos virág.Virága végálló örvben helyezkedik el.A csővé forrt párta két felső cimpája a felső ajkat, az alsó három az alsó ajkat hozza létre.Makkocska termése van.
Urtica dioica-nagy csalán:Urticaceae család
kozmopolita elterjedésű évelő, kétlaki, nitrogénjelző növény.Tojásdad levelei keresztben átellenesek.Csalántüske kinövéseiről jól ismert.Főleg amikor fényképeztem, és hozzáért a kezem:). Virágzatát nem tudtam megmutatni, mert még nem virágzik.
Urtica dioica-nagy csalán:Urticaceae család
kozmopolita elterjedésű évelő, kétlaki, nitrogénjelző növény.Tojásdad levelei keresztben átellenesek.Csalántüske kinövéseiről jól ismert.Főleg amikor fényképeztem, és hozzáért a kezem:). Virágzatát nem tudtam megmutatni, mert még nem virágzik.
Bromus sterilis-meddő rozsnok
Poaceae család, Bromus, rozsnok nemzetség.
Egyszikű.
kozmopolita elterjedésű nemzetség. A nyelvecskéjük gyakran szakadozott, virágzat buga. Füzérkéik virágzás előtt orsó alakúak, néha lapítottak.Száraz löszös gyepeink évelő faja a meddő rozsnok.
Bromus sterilis-meddő rozsnok
Poaceae család, Bromus, rozsnok nemzetség.
Egyszikű.
Kozmopolita elterjedésű nemzetség. A nyelvecskéjük gyakran szakadozott, virágzat buga. Füzérkéik virágzás előtt orsó alakúak, néha lapítottak.Száraz löszös gyepeink évelő faja a meddő rozsnok.
Ranunculus polyanthemos-sokvirágú boglárca.Ranunculaceae,Ranunculus nemzetség.
Leveleik szórt állásúak, tagoltak, pálhát nem viselnek.Levelei tenyeresen osztottak.Porzó és termőlevelek száma nagyszámú.A virágtakaró spirociklikus.Szirmai szép sárgák, 5 sziromlevele van.Előfordulása: rétek, sztyepprétek.
Ranunculus polyanthemos-sokvirágú boglárca.Ranunculaceae,Ranunculus nemzetség.
Leveleik szórt állásúak, tagoltak, pálhát nem viselnek.Levelei tenyeresen osztottak.Porzó és termőlevelek száma nagyszámú.A virágtakaró spirociklikus.Szirmai szép sárgák, 5 sziromlevele van.Előfordulása: rétek, sztyepprétek.
Vicia grandiflora-szennyes bükköny.
Fabaceae, pillangósvirágúak családja.
Ezen a képen jobban látható a tipikus pillangósvirág felépítése: Az alae(vitorla) vexillum(evező) csónak(carina)
Vicia grandiflora-szennyes bükköny.
Fabaceae család,
Vicia nemzetség
Gyomtársulásokban gyakori.A kaszanyűgbükkönynél nem említettem, de a hüvelyesek családjára jellemző, hogy gyökereiken Rhizobium baktériumokkal való együttélés következtében gyökérgümők alakultak ki.
A szennyes bükköny levele is párosan összetett, és virágaira jellemző a tipikus pillangós virág felépítés: Alae(vitorla), vexillum(evező), carina.(csónak)
Polygonatum multiflorum,fürtös salamonpecsét
Egyszikűek(Liliopsida)
Ruscaceae, csodabogyófélék családja.
Polygonatum nemzetség.
Gyöktörzse van, ahol az előző évek hajtásainak helyén ripacsok alakulnak ki.
előfordulás: bükkösökben, és nedves élőhelyeken, pl. láperdőben.
Az Ócsai selyemréten fényképeztem, a háttérben éger és kőrisfák láthatóak.
Aquilegia vulgaris, harangláb.Ranunculaceae boglárkafélék családja
(Thalictroideae alcsalád)
Ezen a képen a virág belső része látszik jobban.
Aquilegia vulgaris, harangláb.
Ranunculaceae,boglárkafélék családja
(Thalictroideae alcsalád)
A levélállás szórt. A virág kétivarú,sarkantyús.A sarkantyú belső részén mézfejtő található. Termése tüsző.
Üde lomberdőkben, és kertekben fordul elő.